fizykoterapia

Elektroterapia, czyli inaczej elektrolecznictwo - jest to dział fizykoterapii(lecznictwa fizykalnego), w którym wykorzystuje się w celach leczniczych i diagnostycznych energię elektryczną.

Zabiegi wykonuje się przy użyciu prądu stałego i zmiennego o różnej częstotliwości, są to modulowane prądy średniej częstotliwości, oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Elektrolecznictwo ma szerokie zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji, również w połączeniu z innymi metodami fizykoterapii.

Celem elektroterapii jest złagodzenie bólu i poprawienie ukrwienia stymulowanej tkanki. Przyspiesza wchłanianie obrzęków i wysięków śródstawowych.

 

Zabiegi wchodzące w skład elektroterapii:

Galwanizacja - zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie przez część organizmu prądu stałego, wykorzystywany przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie w leczeniu nerwobóli, choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa, porażeń wiotkich oraz zaburzeń krążenia obwodowego. Odmianą galwanizacji są kąpiele elektryczno-wodne, polegające na zanurzeniu w wannach podłączonych do źródła prądu stałego dwóch lub czterech kończyn (kąpiel dwu-lub czterokomorowa).

Jonoforeza - zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzaniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo. Działanie lecznicze jonoforezy to między innymi rozmiękczanie blizn, przeciwzapalne, odczulające, pobudzające naczynia krwionośne, znieczulające, rozszerzające i zwężające naczynia, baktriostatyczne.

Prądy diadynamiczne DD - (zwane inaczej prądami Bernarda) wykazują silne działanie przeciwbólowe i przekrwienne.

Prądy interferencyjne - (Nemeca), to prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością. Prądy interferencyjne, których częstotliwość zmienia się rytmicznie działają na skurcze mięśni szkieletowych, pobudzają mięśnie do skurczu(usprawniają krążenie obwodowe), wywołują efekt przeciwbólowy, usprawniają procesy odżywcze tkanek i metabolizm(przemiany materii).

Eletrostymulacja mięśni - wykorzystywany jest tu prąd stały impulsowy(płynący z przerwami). Elektrody umieszcza się na skórze w miejscach zwanych punktami elektromotorycznymi. Celem zabiegu jest pobudzenie mięśni do skurczu (mięśnie kurczą się i odpoczywają w rytm płynącego z przerwami prądu). Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych ( z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy ) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.

Przezskórna stymulacja nerwów (ang. Transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS) metoda leczenia przewlekłych dolegliwości bólowych. Może być również stosowana w ostrym stanie choroby, gdyż nie jest wymagane ułożenie elektrod bezpośrednio w miejscu bólu.

 

Wyróżnia się cztery typy ułożeń:

  • na odpowiednim dermatonie;
  • przykręgosłupowo;
  • na przebiegu nerwu obwodowego;
  • 'na krzyż' wokół miejsca bólu.

 

Elektrody nie powinny być ułożone poniżej miejsca bólu. Możliwe jest ułożenie 2 lub 4 elektrod. Lepsze działanie terapeutyczne wykazuje ułożenie czteroelektrodowe ze względu na większy obszar działania. Do tego celu używa się dwóch sprzężonych ze sobą obwodów elektrycznych. Anodę układa się zazwyczaj przykręgosłupowo, a katodę na przebiegu nerwu obwodowego.

Prądy Träberta - Jest to prąd jednokierunkowy (jednobiegunowy) o częstotliwości 143 Hz. Stosuje się impulsy prostokątne o czasie trwania 2 milisekundy i czasie przerwy 5 milisekund. Natężenie 15-25 mA. Czas zabiegu 8-15 minut. Seria obejmuje zazwyczaj 6 zabiegów. Efekty zabiegu powinny pojawić się już po 2 zabiegach. Prąd ten wykazuje silne działanie przeciwbólowe, przekrwienne, (szczególnie pod katodą) oraz zmniejsza napięcie mięśni, ponieważ podczas swojego przepływu drażni mięśnie i wprawia je w wibrację, drgania.

 

ŚWIATŁOLECZNICTWO

To dział fizykoterapii wykorzystujący promieniowanie podczerwone, widzialne oraz nadfioletowe uzyskane sztucznie, jak i pochodzenia naturalnego:

  • Promieniowanie podczerwone (IR) 760-15000 nm;
  • Promieniowanie ultrafioletowe (UV) 200-400 nm;
  • Heliterapia - wykorzystanie światła słonecznego do celów leczniczych;
  • Światło spolaryzowane-pileroterapia;
    Ledoterapia - to innowacyjna metoda z zakresu światłolecznictwa (stosowana w systemach Viofor JPS).

 

LASEROTERAPIA

Promieniowanie laserowe to wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania (def. ). Światło laserowe posiada swoiste cechy, takie jak monochromatyczność (jednobarwność), spójność(koherencja), równoległość, intensywność:

Laser bostymulacyjny niskoenergetyczny;
Laser biostymulacyjny wysokoenergetyczny.